تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 1
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 1

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 31 شهریور 1394-08:03 ق.ظ

 فرمانروایی افشاریان

نادر از طایفه كوچك قِرْخْلو از ایل افشار است .
 افشارها دسته ای از تركمانان اند كه مقارن استیلای مغول بر تركستان از آن دیار مهاجرت كرده و در آذربایجان ساکن شدند.
 شاه اسماعیل اول آنان را در ابیورد خراسان مقیم كرد. ایل افشار تابستان را در ابیورد و زمستان را در دستجرد از محال دره گز به سر می بردند.
 پدر نادر امام قلی نام داشت. در سال  1100ق. /1067خ.  پسری به نام نذر قلی چشم به جهان گشود.
او در طفولیت پدر را از دست داد و در خدمت یكی از رؤسای افشاریه كه در حكومت ابیورد بود به خدمت مشغول شد و دختر او را به زوجیت گرفت و از این تاریخ قدم در راه ترقی نهاد.
شروع اهمیت نادر مقارن بود با ایامی كه ملك محمود سیستانی بر خراسان استیلا یافت. نادر از طرف او مأمور دفع ازبكان شد.
 در این هنگام شاه طهماسب دوم در فرح آباد مازندران بود و رضاقلی خان را مأمور دفع ملك محمود سیستانی كرد.
این دو نفر یعنی نادر و رضاقلی خان هر دو با او جنگیدند ولی هر دو شكست خوردند.
 نادر به تهیه ی سپاه پرداخت و عاقبت بر ملك محمود چیره شد.
پس از این فتح، شاه طهماسب نادر را به خدمت خود خواست.
 نادر با سردار شاه طهماسب به نام فتح علی خان قاجار قوانلو بر سر اكراد خبوشانی به اختلاف افتادند.
نادر از طهماسب خواست تا اكراد را ببخشد و از آن پس از طرف شاه طهماسب دوم، لقب طهماسب قلی یعنی چاكر طهماسب را پیدا كرد.
وی در 1139ق. مشهد را فتح كرد.
 پس از آن به فكر سركوبی افاغنه ی ابدالی افتاد و در سال 1141 در كافر قلعه، با الهیار خان حكمران ابدالی هرات جنگ كرد و پس از شكست دادن او، همچنان وی را به حكومت هرات برگزید.
در 1142، در مهماندوست دامغان اشرف غلجایی را شكست داد، و اشرف با عجله به اصفهان برگشت و در آن جا سه هزار تن از بزرگان قزلباش و اعیان صفویه را كشت.
طولی نكشید كه سپاه نادر  ‌سر رسید و در جلگه ی مورچه خورت،نزدیکی اصفهان، افاغنه را منهزم كرد و به اصفهان وارد شد.
شاه طهماسب هم كه در تهران بود به سرعت خود را به اصفهان رسانید و پس از چهل روز نادر را به دنبال اشرف به طرف شیراز فرستاد.
 نادر عاقبت سر اشرف را كه از لار به طرف قندهار در حركت بود ،در بلوچستان برید و همراه با قطعه الماس گرانبهایی كه در بازو داشت برای شاه طهماسب دوم فرستاد، و فتنه افاغنه به طور كلی برطرف شد.
نادر در این میان به دفع عثمانیان پرداخت.
 از سوی دیگر روس نمایندگانی را به جانب طهماسب فرستاد تا در رشت معاهده ای منعقد كنند و تمام اراضی ایران را كه در جنوب شهر سالیان و نهركُر( كورا ) ‌بود فوراً به ایران بازگرداندند.
 نادر ، در 1147 شماخی و داغستان را فتح كرد و در نتیجه ی معاهده ی دیگری این دو را به ایران بازگرداند.
از طرف دیگر حسنعلی بیگ معیرالممالك از جانب شاه طهماسب به پاداش فتح های مكرر نادر، تاجی جواهرنشان و سیصد دست خلعت برای سران سپاهش فرستاد.
 نادر هم به عنوان تشكر پسر خود رضاقلی میرزا را پیش شاه به اصفهان فرستاد و تقاضا كرد تا یكی از دختران شاه سلطان حسین را به عقد او درآورد و نیابت سلطنت خراسان را به رضاقلی میرزا واگذارد.
نادر پس از لغو معاهده منعقده بین شاه طهماسب و احمد پاشا كه بر اثر آن تمامی ولایات اطراف ارس به عثمانی واگذار شده بود، به اصفهان آمد و در 1145 شاه طهماسب را خلع و طفل شیرخوارش عباس میرزا را با نام شاه عباس سوم نامزد پادشاهی كرد.
سپس شاه طهماسب را محبوس به مشهد پیش رضاقلی میرزا ، شاه عباس سوم را به قزوین فرستاد و خود با مقام نیابت سلطنت ابتدا احمد پاشا والی بغداد را منهزم ساخت، سپس قفقاز و داغستان را تسخیر كرد و تمامی نواحی شمال غربی را كه از دست رفته بود، دوباره به دست آورد.
در سال 1148 در صحرای موقان اردو زد و اعیان و بزرگان و ریش سفیدان ولایات را دعوت كرد و از آنان خواست تا بین طهماسب دوم و عباس میرزا یكی را به سلطنت انتخاب كنند.
 آنان نیز نادر را لایق سلطنت دانستند و عاقبت در 24 شوال 1148 با نام نادرشاه تاج سلطنت بر سر گذاشت.
اقدامات نادر پس از تاج گذاری، عبارت بودند از:
فتح بحرین،
تنبیه بختیاری ها،
محاصره و فتح قندهار در 1150ق،
 لشكركشی به هندوستان و جنگ معروف كرنال در 1151 كه منجر به فتح هندوستان شد.
نادر سلطنت هند را به محمدشاه واگذار كرد و محمدشاه هم جمیع نفایس و خزاین اجدادی را به شاه ایران تقدیم داشت.
 قیمت نفایسی را كه نادر از هند به دست آورد در آن زمان تا 30 میلیون لیره تخمین زده اند .
 از آن جمله بود :
تخت طاووس
 الماس معروف كوه نور
و دریای نور
نادر، دریای نور را به ایران آورد ولی كوه نور را به محمدشاه بخشید كه عاقبت توسط كمپانی هند شرقی ربوده شد و به ملكه ی انگلیس هدیه گردید.
 نادر به دست خود تاج بر سر محمد شاه گذاشت و سپس به جانب بخارا و خیوه رفت و پس از گرفتن هرات و واگذاری آن به پسر رضاقلی میرزا یعنی شاهرخ به جانب داغستان رفت.
در راه تیری به او اصابت كرد كه موجب تغییر حال بعدی او شد و به همه بدبین گردید.
گمان برد كه این عمل به تحریك رضاقلی میرزا بوده ، دستور داد كه با كارد دو چشم او را از حدقه درآوردند و از آن به بعد بنای آزار و اذیت را گذاشت.
 گفته اند:
 دستور داد مالیات بخشیده شده به مردم را كه پس از تصرف هندوستان بخشیده بود، به زور از مردم بازپس بگیرند.
در 1160 در جنگ با عثمانی ها پیروز شد و عهدنامه ای را با آنان منعقد كرد.

در همان سال رؤسای قزلباش در فتح آباد خبوشان داخل سراپرده ی نادرشده، او را كشتند.
گفته اند که برادر زاده ی نادر،علی قلی و برخی دیگر از سران قزلباش در قتل نادر و بدبینی او نسبت به فرزندش نقش اساسی داشته اند.
مدت سلطنت نادر قریب دوازده سال از 1148 تا 1160ق. بود.
پایتخت او مشهد
 از بناهای نادر، غیر از مولودخانه ی دستگرد كه محل تولدش بود، مقبره ی او در مشهد، نادرآباد در قندهار،
می توان از تعمیراتی كه در حرم حضرت رضا (ع) در مشهد كرده و باغ و تالاری كه در قزوین ساخته نام برد.
نادر آرزوی ساختن یك نیروی دریایی نیرومند برای ایران را داشت و به همین منظور از جان التن كه بعداً سمت دریابیگی نادر را یافت و برای تجارت به ایران آمده بود، خواست تا در دریای کاسپین که امروزه به نادرستی خزر گویند ،برای ایران كشتی بسازد.
پس از قتل نادر، افاغنه و ازبكان اردوی نادر را غارت كردند و به سركردگی احمدخان ابدالی به قندهار گریختند.
علیقلی خائن، برادرزاده ی نادر به سرعت به مشهد آمد و عده ای را به كلات فرستاد و خزاین نادر را ضبط كرد.
او رضاقلی میرزای نابینا و سایر شاهزادگان را به غیر از شاهرخ میرزا كشت و با لقب علیشاه یا عادلشاه، در 1160 به پادشاهی نشست.
 برادرش در اصفهان به نام ابراهیم شاه خود را پادشاه خواند، ولی به زودی به حكم برادر كور شد و شاهرخ در 1161 در مشهد پادشاه خوانده شد.
در این بین میرسیّد محمد دخترزاده شاه سلیمان صفوی كه خود را در سلطنت محق می دانست شاهرخ را دستگیر و كور كرد و خود به نام شاه سلیمان ثانی در مشهد به پادشاهی نشست. مردم او را پس از 40 روز كور كردند و باز شاهرخ نابینا را سلطان كردند.
شاهرخ به همین حال در مشهد اسماً سلطنت داشت. پس از او پسرش نادرمیرزا جای او را گرفت و نادر میرزا را در 1218 فتحعلی شاه برانداخت و سلسله افشاریه را منقرض كرد.

 ( اقبال آشتیانی، 1356، صص 710-733).


نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  انگور  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
KSA
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:19 ب.ظ
Youг style iѕ verʏ unique in comparison tο other people I've read stuff fгom.
I apprеciate ʏou for posting ѡhen y᧐u have tһe opportunity, Guess I
wiⅼl ϳust book mark this рage.
buy online viagra viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:17 ق.ظ
buy sildenafil no prescription
buy viagra express delivery
custo generico viagra
buy viagra hcmc
چهارشنبه 17 مرداد 1397 10:04 ب.ظ
buy viagra uk safe
buy viagra in canada
buying generic viagra online safe
where to order viagra for women
چهارشنبه 17 مرداد 1397 02:18 ق.ظ
viagra prescription online usa
buy viagra sweden
qual e o nome do generico do viagra
HTML editor
سه شنبه 12 تیر 1397 05:14 ب.ظ
You really make it appear so easy along with your presentation however
I find this topic to be really one thing which I think
I'd never understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me.

I am taking a look ahead on your next submit, I will attempt to get
the hold of it!
viagra kopen bij apotheek
شنبه 26 خرداد 1397 11:35 ق.ظ
Ӏ do not even knlw hoᴡ І ended up hегe, Ƅut Ӏ thouɡht tһis post ѡas
grеat. I ԁo nnot know who yoᥙ are Ьut certainlky you're going
to a famous blogger if you aren't alгeady ;) Cheers!
michale
پنجشنبه 24 خرداد 1397 02:12 ق.ظ
Toɗay, I ԝent to the beach front wіtһ mу kids. I found a sea shell
and ɡave іt to mʏ 4 year olԁ dauighter and ѕaid "You can hear the ocean if you put this to your ear." She рut the shell to һer ear and screamed.
Ƭhere was a hermit crab insikde and іt pknched
һer ear. Sһe never wajts to go baсk! LoL I know this is completely off
topic but I һad to tell someοne!
Alvin
چهارشنبه 23 خرداد 1397 09:45 ب.ظ
Thanjs for any otһеr fantastic post. Тhe plac eⅼse may anyƄody
get that type oof informatіon in such ɑn idel manner of writing?
Ι haᴠe a presentation neⲭt ᴡeek, аnd I'm on tһe look
f᧐r such information.
Stone Janah
چهارشنبه 23 خرداد 1397 12:13 ق.ظ
Heey woulԀ youu mind letting me know whiсh web hopst you'гe utilizing?

I'vе loaded ʏoᥙr blog in 3 completely diffеrent
web browsers аnd I musdt saу tһіs blog loads a lot quicker then most.
Cɑn yоu recommend ɑ good hosting provider at а fair pricе?
Thank yoս, I aрpreciate it!
Wilden
سه شنبه 22 خرداد 1397 11:43 ب.ظ
Ηі tһere, jսst becamе alert tо ʏour blog through Google, aand
found that іt's truly informative. Ӏ'm gonna watch out for brussels.
Ι will aрpreciate if you conmtinue thіѕ inn future.

Ꮮots of people will be benefited fгom your writing.

Cheers!
edit HTML online
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 09:06 ب.ظ
Awesome post.
lap dat thiet bi giam sat hanh trinh xe o to
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 01:26 ق.ظ
Cục Phòng vệ Bờ biển Mỹ vận hành dịch vụ sửa lỗi này.
Ashli
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 02:37 ب.ظ
If some one wants expert view concerning
blogging aand site-building after that i advise him/her to pay a visit this webb site,
Keep up the nice job.
Dorthy
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 05:21 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I've be aware your stuf prior to and you are just ttoo wonderful.
I really like what you've acquired right here, rrally like what you aree stating and the way in which by which you
say it. You're making it enjoyable and you continue to take care
of to stay it sensible. I cant wait to learn muchh more from you.

This is really a wonderfull site.
Eye lashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:16 ب.ظ
I've read a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I surprise how much effort you put to create one of these excellent informative site.
lumigan hair regrowth
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 02:32 ق.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your sit offered us with aluable info to work on. You've
done aan impressive job and our entire community will be thankful to you.
Sanford
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:54 ق.ظ
Hey! I kbow this is kinda off topicc bbut I wwas wondering iff you knew wherre I could find
a captgcha plugin ffor my commrnt form?I'm usiong the sane blog platforrm as yurs aand I'm havingg problemss
finding one? Thaks a lot!
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:09 ق.ظ
I wаs suggested tһis web site tһrough my cousin. I'm noᴡ not surе whether ߋr not tһis
рut up іs writtedn Ьy him as no one eⅼse understand sjch precise аbout mу problem.
You're incredible! Tһank you!
viagra super active test
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:34 ق.ظ
I don't know whetһer іt's juѕt me or if everybody eⅼse
experiencing ⲣroblems ѡith youг website. It appears aѕ thouɡһ
some of thе written text within your contеnt are running ᧐ff the
screen. Ⅽan ѕomebody else please provide feedback and lеt me
know if this іs happening tⲟ them aѕ weⅼl? This may bе a issue wіtһ my internet browser becaսse
І'vе had thiѕ hapрen рreviously. Аppreciate it
cheapest online pharmacy
جمعه 10 فروردین 1397 01:57 ب.ظ
This is the right webpage for anyЬody ᴡho hopes to
understand tһiѕ topic. You realize a ᴡhole lot іtѕ almost tough to argue with уou (not that Ι
actսally will need tο…HaHa). You certaіnly put
a new spin on a subject that's bеen dіscussed fоr ages.
Wonderful stuff, just wonderful!
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 11:39 ب.ظ
Ιt's ɡoing toߋ be eend of mine day, һowever Ƅefore end I am reading tһis fantastic article tо improve mʏ experience.
a
دوشنبه 11 دی 1396 07:11 ق.ظ
Hi there, I wish for to subscribe for this web site to
get most up-to-date updates, thus where can i do it please help.
web cam girl
سه شنبه 5 دی 1396 05:25 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have
really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I
hope you write again very soon!
What causes burning pain in Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:51 ب.ظ
Hello, this weekend is pleasant in support of me,
as this point in time i am reading this great
informative paragraph here at my residence.
Can you have an operation to make you taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:42 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this site is genuinely good.
foot pain and swelling
دوشنبه 12 تیر 1396 11:32 ق.ظ
My brother suggested I would possibly like this blog.
He was entirely right. This put up actually made my day.
You cann't consider simply how so much time I had spent for
this info! Thanks!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 10:30 ب.ظ
Hello, this weekend is good in favor of me, for the reason that this time i am reading this enormous educational post
here at my residence.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 12:08 ب.ظ
It's remarkable to pay a quick visit this website and
reading the views of all colleagues regarding this piece of writing, while I am
also zealous of getting knowledge.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 04:06 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I've take note your stuff previous to and you're just extremely wonderful.
I actually like what you've received here, certainly like what
you are stating and the way in which through which you are saying it.
You make it entertaining and you still take care of to stay it smart.
I cant wait to read much more from you. This is really a great website.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:11 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the long run and
it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want
to counsel you few fascinating things or suggestions.
Maybe you can write subsequent articles relating
to this article. I want to learn even more issues about
it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30