تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 2
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 2

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 14 مهر 1394-08:07 ق.ظ

شورش محمد خان بلوچ در جنوب ایران :

نادر ، برای سرکوبی محمد خان بلوچ  شتاب داشت ، بنابراین با وجود اینکه فتح بغداد نزدیک بود،به صلح رضا داد و به سرعت عازم شوشتر شد.

نادر به دلیل حمایت عرب های آنجا از محمد خان بلوچ با خشم تمام به شوشتر آمد  .

محمّد خان بلوچ با آنکه در حدود کهگیلویه، جلوی لشکریان نادر را به سختی گرفت ، عاقبت از او شکست خورد و به لار گریخت.

نادر خود به شیراز رفت و از جانب خویش طهماسب قلی خان جلایر را به لار فرستاد و او محمّد خان بلوچ را در 1147ق./1112خ.  دستگیر نمود و به خدمت نادر که در اصفهان بود، فرستاد و به فرمان او کور شد و محمد خان تاب این حال را نیاورده در زندان خود را کشت.

جنگ دوم نادر با عثمانی‌ها :

نادر چون از جانب محمّد خان بلوچ آسوده خیال شد، از اصفهان به سوی آذربایجان رفت و در اردبیل ،آگاه  شد که پاشاهان عثمانی از قبول مصالحه‌ای که او و احمد پاشا بسته بودند، نارضایتی دارند.

دولت عثمانی نیز عبداله پاشا کوپریلی‌زاده والی مصر را با لشکری تازه به سمت ایران روانه داشته و اختیار جنگ و صلح را باو داده است‏.

خان افشار بدون تأمّل از اردبیل به شروان که تحت تسلط سرخای خان لکزی دست نشانده سلطان عثمانی بود تاخت و در ۲۵ ربیع الاوّل ۱۱۴۷ از نهر کورا گذشته داخل شماخی شد .

سرخای فرار کرد و از پاشاهان مقیم تفلیس و گنجه کمک خواست‏.

نادر سردار معروف خود طهماسب قلی خان جلایر را که از کار فارس و دفع محمّد خان بلوچ آسوده شده بود به تعقیب سرخای فرستاد .

سرخای پس از یکی دو شکست دیگر که از دست سپاهیان ایران به سرزمین چرکس گریخت و داغستان به تصرّف درآمد.

نادر پس از آسوده شدن خیالش از داغستان به گنجه رفت و صفی خان بغایری را هم به محاصره تفلیس فرستاد.

نادر به مدد تعلیمات سفیر روس و مهندسینی که بدعوت او از باکو آمدند، محاصره را شدّت داد.

روس‌ها به دلیل دخالت خان کریمه در روسیه در بهار سال ۱۱۴۸ در گنجه عهدنامه اتحادی بر ضدّ عثمانی با ایران بستند.

 زمانیکه نادر و سرداران او به محاصره این چهار قلعه مشغول بودند ،عبد اللّه پاشا با ۰۰۰، ۷۰ سوار و ۰۰۰، ۵۰ پیاده برای تعرّض به سپاه نادر به حدود ایروان آمد و در جلگه باغ آورد یا مرادتپّه با او روبرو شد.

نادر در ۲۶ محرّم ۱۱۴۸ در این محلّ لشکر عثمانی را شکستی عظیم داد.

در نتیجه این فتح گنجه و تفلیس هر دو تسلیم شدند اما ایروان و قارص هنوز پایداری می‌کردند.

اولیای عثمانی احمد پاشا والی بغداد را مأمور عقد صلح با طهماسب قلی خان کردند و حاضر شدند که ایروان را هم تسلیم کنند ،بشرط آنکه قارص بتصرّف ایشان بماند.

باین ترتیب در اوایل سال ۱۱۴۸ صلح سابق بین عثمانی و طهماسب قلی خان از طرف بابعالی تصویب شد و ولایات غربی و شمال غربی ایران مسترد گردید.

سلطنت رسیدن نادر:

پس از رویدادهای یاد شده، نادر به سرکوبی پادشاه عاصی گرجستان و شورشیان داغستانی و لزکی رفت و  در همه ی این ناحیه ها، از طرف خود مأمورینی گذاشت.

در هشتم رمضان ۱۱۴۸ به ساحل ارس آمد و در صحرای مغان اردو زد و در آنجا و در روز ۲۴ شوّال ۱۱۴۸ به ازای پنج شرط به پادشاهی انتخاب شد.

شرط ها عبارت اند از:

1- ایرانیان از عقاید گذشته خود نسبت به اهل سنّت دست بردارند تا اهل سنّت مذهب جعفری را مانند مذاهب اربعه تسنّن و خامس آنها بشمارند.

2- در خانه کعبه که ارکان اربعه آن به ائمّه مذاهب اربعه سنّت تعلّق دارد ،ایرانیان نیز در یک رکن با ایشان شریک شوند و به آئین جعفری نماز بگزارند.

3- هر ساله از طرف ایران، امیر حاجی تعیین شود که مانند امرای حاج شام و مصر ،حجّاج ایرانی را به کعبه ببرند و دولت عثمانی با او نیز مانند امرای حاجّ دیگر معامله نماید.

4- اسرای طرفین آزاد شوند و خرید و فروش ایشان موقوف گردد

5- وکیلی از هر یک از دو دولت در پایتخت یکدیگر باشند و امور مملکت خویش را بر وفق مصلحت فیصله دهند.


نادر شاه پس از جلوس، رضا قلی میرزا را به معاونت طهماسب قلی خان جلایر به ایالت خراسان و برادر خود ابراهیم خان ظهیر الدّوله را به حکومت آذربایجان منصوب نمود.

کارهای نادر :

پس از ختم مجلس مغان ،محمّد تقی خان بیگلری بیگی فارس به علّت نفاقی که ما بین اعراب ساکن بحرین وجود داشت به سهولت بر آنجا دست یافت.

نادر شاه پس از ختم مجلس مغان برای تنبیه ایل بختیاری که پیوسته در سرکشی بودند به اصفهان آمد و به یاری سپاهیان اصفهان و کهکیلویه بر علیمراد خان چهار لنگ سرکرده این طایفه غالب و مسلّط گردید    و پس از یک ماه زدوخورد در میان کوه‌های صعب العبور بختیاری در جمادی الاخر ۱۱۴۸ به اصفهان برگشت‏.

فتح قندهار:

نادر پس از تنبیه بختیاری ها به فکر برانداختن افغانی های غلزائی در قندهار که گورکانیان هند نیز از آنجا پیوسته در خاک ایران تحریکات می‌کردند، افتاد.

پس از رسیدن نادر به پای حصارقندها چون دانست که گشودن آنجا به حمله میسّر نیست ،تصمیم گرفت که با طول دادن محاصره، محصوران را از پا درآورد اما سرانجام نادر با کمک بختیاری‌ها یکی از برج‌های شهر را با حمله گرفتند و قندهار در ۲۳ ذی الحجّه ۱۱۵۰ از پا درآمد.

پس از فتح قندهار نادر با افغانی های غلجائی به مهربانی رفتار نمود.

حسین را به حبس به مازندران فرستاد و جمعی از غلزائیان را به حدود نیشابور کوچاند .

بیشتر ساکنان قندهار کهنه را به نادرآباد آورد و این شهر جدید به تدریج جای قندهار کهنه را گرفت .

فتح هند:

نادر از زمان فتح اصفهان تا این تاریخ چند بار سفرائی به دهلی فرستاده و از محمّد شاه تجدید روابط حسنه سابق و جلوگیری از ورود افغانی های غلجائی را به خاک هند خواستار شده بود.

اما هر بار از محمّد شاه جواب هائی غیرمطلوب شنیده بود.

حتّی در بار آخر در ۱۱۵۰ محمّد شاه ، سفیر نادر را اجازه مراجعت نداد و قریب یک سال او را بیهوده در دهلی معطّل کرد.

تصویر نبرد کرنال

در اوایل سال ۱۱۵۱ چون نادر از برنگشتن سفیر خود متغیّر بود، فرمانی مؤکّد به دهلی پیش او فرستاد که به عجله به ایران برگردد و خود او به فتح غزنین و کابل نائل آمد.

نادر پس از تسخیر این نقاط و هفت ماه اقامت در کابل چون باز در جواب پیغام های خود به محمّد شاه بی‌اعتنائی دید به سمت جلال آباد حرکت نمود و پس از تسخیر معابر  شمال غربی هند،وارد جلگه پنجاب شد .

در پیشاور بود که خبر قتل برادرش ابراهیم خان ظهیر الدّوله بدست لزکی های داغستان به او رسید اما از حرکت باز نایستاد .

در پی ماجراجویش در هند متوجه شد، محمّد شاه با ۰۰۰، ۳۰۰ جنگی و ۰۰۰، ۲ زنجیر فیل و ۰۰۰، ۲ عرّاده توپ از دهلی حرکت کرده و به محلّ کرنال واقع در ساحل نهر جمنا، بیست فرسنگی شمال دهلی آمده است.

نادر به سهولت در ۱۵ ذی القعده، در جلگه کرنال لشکریان بیشمار محمّد شاه را شکست داد.

تحریک تعدادی از افراد مخالف نادر ،مردم دهلی را به شورش واداشت و جمعی از سپاهیان بدون سلاح  نادری که به نشان دوستی به همراه نادر در شهر حرکت می کردند، در این شورش به قتل رسیدند.

روز دیگر نادر فهمید که قریب ۷۰۰ کس از همراهان او به قتل رسانده و احدی از امرای هند هم در کار خواباندن انقلاب اقدامی ننموده ،حکم قتل‌عام دهلی را صادر کرد.

لشکریان او از سه ساعت از روز گذشته تا چهار بعد از ظهر به این حرکت زشت که در نتیجه آن قسمت مهمّی از شهر سوخت و قریب به ۰۰۰، ۲۰ تن کشته شدند،و در واقع پاسخی به آن بی حرمتی و کشتار بود، مشغول بودند.

عاقبت نادر به شفاعت محمّد شاه و نظام الملک و قمر الدّین خان به قطع کشتار امر داد و بقیّه مردم را عفو نمود.

در خبر دیگری نقل است که:

نظام الملک به حضور نادر رسید و این شعر را خواند:

دگر نمانده کسی به تیغ ناز کشی                     مگر آنکه زنده کنی ،مرده را و باز کشی

نادر شاه افشارکه عاشق زبان و ادب ایران زمین بود،باشنیدن این شعر دگرگون شد و فرمان پایان کشتار را صادر کرد.

محمّد شاه حکم کرد که در تمام ممالک ،بنام نادر سکّه و خطبه را جاری سازند و امرا و اعیان هر کدام از جواهر و نقدینه پیشکشی قابلی تقدیم نادر نمایند.

ایشان هم به میل یا عنف اطاعت کردند و از این ممرّ بالغ بر ۱۵ کرور نصیب نادر گردید.

قیمت نفایسی را که نادر از هند بدست آورده از ۰۰۰، ۵۰۰، ۸۷ لیره انگلیسی تا ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ لیره تخمین زده‌اند .

از آن جمله بوده است:

  تخت طاوس و قطعه الماس معروف کوه نور و دریای نور.

نادر بتمام سران سپاه خود و امرای هند ،انعام‌های لایق داد و مالیات سه ساله ایران را بخشید .

 بدست خود تاج سلطنت را بر سر محمّد شاه گذاشت .

محمّد شاه هم ممالک طرف مغرب سند یعنی غزنین و کابل و قسمتی از پنجاب را بنادر واگذاشت

 پادشاه ایران پس از پنجاه و هفت روز اقامت در دهلی در ۷ صفر ۱۱۵۲ به طرف سند حرکت نمود.نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
www.codecademy.com
سه شنبه 4 تیر 1398 08:50 ق.ظ
I think you have remarked some very interesting points, thanks for the post.
medium.com
سه شنبه 4 تیر 1398 05:15 ق.ظ
I liked as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be turning in the following.
sick indubitably come more before again since
exactly the similar just about very incessantly inside case you shield this hike.
https://hubpages.com/@exoticzoom7
سه شنبه 4 تیر 1398 03:40 ق.ظ
I like what you guys are up too. Such smart work and reporting!
Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to
my blogroll. I think it'll improve the value of my website :).
disqus.com
سه شنبه 4 تیر 1398 02:48 ق.ظ
As I website possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate
it for your hard work. You should keep it up forever!
Best of luck.
www.scoop.it
سه شنبه 4 تیر 1398 02:45 ق.ظ
I was just seeking this information for a while. After six hours of continuous Googleing,
at last I got it in your web site. I wonder what's the lack of Google strategy that do not rank
this type of informative sites in top of the list.
Usually the top web sites are full of garbage.
www.instructables.com
سه شنبه 4 تیر 1398 01:55 ق.ظ
I think that everything posted made a great deal of sense.
But, consider this, what if you were to create a
killer post title? I ain't suggesting your content isn't good, however suppose you added something that grabbed people's attention? I mean ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های
تات ، هنر - افشار 2 is kinda plain. You should peek at Yahoo's front
page and see how they create article titles to get viewers to click.
You might add a related video or a related picture or two
to get readers interested about what you've got to say. Just my opinion,
it could bring your posts a little bit more interesting.
https://public.tableau.com
سه شنبه 4 تیر 1398 12:31 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the website is also really good.
Noreen
دوشنبه 3 تیر 1398 06:16 ق.ظ
As I web-site possessor I believe the content material
here is rattling excellent , appreciate it for your hard work.
You should keep it up forever! Best of luck.
www.diigo.com
یکشنبه 2 تیر 1398 06:36 ب.ظ
Hello colleagues, nice article and good arguments commented at
this place, I am in fact enjoying by these.
https://www.codecademy.com/xmccooky20
یکشنبه 2 تیر 1398 05:21 ب.ظ
I like what you guys are up also. Such smart work and reporting!
Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my
blogroll. I think it will improve the value of my site :
).
www.gtainside.com
یکشنبه 2 تیر 1398 12:32 ب.ظ
I don't commonly comment but I gotta state appreciate it for the post on this
one :D.
scoop.it
یکشنبه 2 تیر 1398 10:30 ق.ظ
If some one wishes expert view about blogging then i advise him/her to go to see this blog, Keep up
the pleasant job.
Florida
یکشنبه 2 تیر 1398 10:30 ق.ظ
Keep up the great piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your website is real interesting and has sets of good
info.
www.diigo.com
یکشنبه 2 تیر 1398 07:11 ق.ظ
As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your efforts.
You should keep it up forever! Best of luck.
www.scoop.it
یکشنبه 2 تیر 1398 06:48 ق.ظ
I conceive you have remarked some very interesting
points, appreciate it for the post.
https://www.scoop.it
یکشنبه 2 تیر 1398 05:41 ق.ظ
Right now it appears like BlogEngine is the best blogging platform available
right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
https://www.diigo.com
یکشنبه 2 تیر 1398 02:33 ق.ظ
If some one needs expert view regarding running a blog afterward i
suggest him/her to visit this weblog, Keep up the pleasant job.
Shad
شنبه 1 تیر 1398 02:05 ق.ظ
Hi mates, fastidious article and fastidious urging commented at this place, I
am truly enjoying by these.
community.today.com
جمعه 31 خرداد 1398 06:51 ب.ظ
If some one needs expert view concerning running a blog afterward
i suggest him/her to pay a visit this website, Keep up the good work.
disqus.com
جمعه 31 خرداد 1398 04:52 ب.ظ
Hi mates, fastidious paragraph and fastidious urging commented at this
place, I am genuinely enjoying by these.
https://www.codecademy.com
جمعه 31 خرداد 1398 02:02 ب.ظ
If some one desires expert view about running a blog
after that i propose him/her to visit this website, Keep up the pleasant job.
Charline
جمعه 31 خرداد 1398 10:21 ق.ظ
I conceive you have observed some very interesting points, regards for the post.
https://disqus.com
جمعه 31 خرداد 1398 08:28 ق.ظ
I cherished up to you'll obtain performed proper here.
The caricature is attractive, your authored subject matter stylish.
however, you command get got an nervousness over that you want be handing over the following.
in poor health surely come further earlier once more
as exactly the same nearly very steadily within case you
defend this increase.
https://pastebin.com
جمعه 31 خرداد 1398 07:07 ق.ظ
I believe you have observed some very interesting points, thank you for the post.
trello.com
جمعه 31 خرداد 1398 06:37 ق.ظ
I don't usually comment but I gotta tell thanks for the post on this perfect one :
D.
Amos
جمعه 31 خرداد 1398 02:50 ق.ظ
Good day very cool website!! Guy .. Beautiful ..
Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also?
I'm glad to seek out a lot of useful info right here
within the publish, we need develop more
strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .
Nickolas
جمعه 31 خرداد 1398 12:20 ق.ظ
Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take
a look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my
followers! Fantastic blog and great design.
Linnea
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:15 ب.ظ
I don't usually comment but I gotta say thanks for the post on this one :D.
Sheryl
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:07 ب.ظ
At this time it seems like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
slides.com
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:00 ب.ظ
I think everything typed was actually very logical. However, what about this?
what if you composed a catchier title? I mean, I don't want to
tell you how to run your blog, but what if you added
a title that makes people desire more? I mean ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ،
تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر -
افشار 2 is a little vanilla. You might peek at Yahoo's front page and watch how they create
news headlines to get viewers to open the links. You might try adding a video or a pic or
two to get readers excited about what you've written.
Just my opinion, it would bring your posts a little livelier.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30