تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - موسیقی در عصر ماد ها
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

موسیقی در عصر ماد ها

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:دوشنبه 28 دی 1394-08:03 ق.ظ
مادها  ( 708-550 ق.م) 


تاریخ رسمی ایران را از زمان مادها (تیره ای از قوم آریایی) می دانند که تا پایان سلسله ساسانیان حدود 1500 سال را در بر می گیرد.
نخستین مردمی که به ایران آمدند اقوامی بودند که خود را آریایی (مردم نجیب و شریف ) نامیدند.

اقوام آریایی تیره ای از نژاد هند و اروپا بودند که از آغاز قرن هفتم پیش از میلاد، از شمال به فلات ایران مهاجرت کردند
و در نواحی غرب (مادها) ،جنوب (پارسها) ، شمال شرقی (پارتها ) فلات ایران سکنی گزیدند.


موسیقی در عصر مادها

متأسفانه از موسیقی این قوم اطلاع زیادی در دست نیست،

 فقط بر اساس اسناد تدریجی می توان چنین استنباط نمود که موسیقی در زمان مادها مقام والا و شامخی داشته و در بسیاری از مراسم این دوره بکار می رفته است.

بطوریکه در کتب تاریخ آمده است:

«هنگامیه دیااکو نخستین شاه ماد بر تخت نشست شادی و سرور برپا شد و نواهای کوس و شاخ های شیپوری در فضای ایران بصدا در آمد
و زمانیکه« فره ورتیش» در نبردی نابرابر، در زیر ارابه های داس دار آشوریها از پای درآمد ایران در سوگواری فرو رفت و به نواختن کوس و شاخهای شیپوری پرداختند.»

این گفتۀ تاریخی نشان می دهد که رساترین  زبان جشن و سوگواری در آن دوره موسیقی بوده است

از موسیقی دانان این دوره

 نام «اوگارس در کتب تاریخی ذکر گردیده که از موسیقی دانان بزرگ دربار بوده است.

همچنین در کتب تاریخی به خواب آستیاک آخرین پادشاه ماد اشاره شده که پس از تعبیر آن به انقراض حکومت ماد توسط کوروش آگاه می شود .

مری بویس تحت عنوان «خنیاگری حرفه ای در سایر ادوار تاریخی » به این گفتۀ تاریخی اشارۀ کامل تری می کند و می نویسد :

به اعتبار گفتۀ دینون، از اوگارس ، خنیاگر بزرگ دورۀ ماد سخن می گوید که «متشخص ترین خوانندگان بوده»

و او همان کسی است که به بزم شاه آستیاک دعوت شده است و پس از خواندن چند«آواز معمولی » ، شرحی را به آواز خوانده است
که بیان می کند چگونه «درندۀ بسیار نیرومندی، شجاع تر از یک گراز وحشی در مرداب پیدا شده است درنده ای که اگر به آن منطقه تسلط  یابد بدون کمترین اشکالی بر گروه گروه مردمان چیره می گردد»

 و وقتی آستیاک سؤال «چیست آن درنده ؟»

خواننده پاسخ گفته است:

«کوروش پارسی» . این گونه سخن پردازی جسورانه با کنایه سیاسی که در عین حال خواننده را از هرگونه گزندی در امان می دارد.
همۀ ظواهر نشان می دهد که یک خنیاگر ماهر در میان مادها به همان اندازه خنیاگر در نزد پرتها، شخص ممتاز و مورد احترام محسوب می شده است.

اظهارات ذکر شده بیانگر مقام والای موسیقی دانان در دربار بوده است و حاکی است که موسیقی دانان از سایر علوم منجمله ستاره شناسی سر رشته داشته اند.

درکتب  تاریخی دربارۀ موسیقی نظامی این دوره سند و نوشته ای بر جای نمانده است.

فقط در کتاب«تاریخ موسیقی نظام» به موسیقی نظام قبل از دوران هخامنشیان اشاره شده و چنین آمده:

«پیش از این زمان، در پیکارها، بمنظور تهیج سپاهیان و مرعوب ساختن دشمنان و همچنین به نیت برقراری انتظامی در یورش ها و گریزها و تدابیر دیگر جنگی ، از آلات موسیقی بادی و کوبه ای پر صدا، مانند انواع بوق ها و طبل ها استفاده می شد.»

 با توجه به کتب تاریخی، در این دوره موسیقی نظامی همچون سایر ادوار تاریخ نمی توانست گسترش چندانی داشته باشد
 زیرا حکومت مادها و سرزمینی که دولت خود را در آنجا تشکیل داده بودند، وسعت چندانی نداشت و فاقد درگیری های فراوان و کشورگشایی ها بود.

ر.گیرشن  مورخ فرانسوی :

«پیدایش تمدن مادها از آمیزش کوچندگان آریایی و ساکنین بومی فلات ایران صورت گرفته است که ظاهراً از تاریخ خونینی برخوردار نبوده و این ترکیب و اختلاط تاریخی بدون درگیری رخ داده است.»

به این دلایل، سببی برای گسترش موسیقی نظامی چون دوره های بعد وجود نداشت، بنا به شرایط آن زمان ضرورت چنین موسیقی ای زیاد احساس نمی شد از این رو سرود های مذهبی (بر اساس اوستا) در زمان مادها به زندگی خود ادامه داد.

قبل از مادها، یعنی از زمان های قدیم تا تأسیس اولین و بزرگترین پادشاهی دنیا در ایران، ترانه وسرود فقط مخصوص معابد و پرستشگاه ها بود

و این نوع موسیقی رابرای نیایش وبزرگداشت اهورامزدا بکار می بردند و موسیقی مذهبی رایج بود و بکار می رفت.

موسیقی مذهبی و نقش کتاب اوستا در آن

کتاب مقدس ایرانیان «اوستا» قدیمی ترین و غنی ترین ترین گنجینه ای است که بیانگر و نشانه ی اندیشه و افکار نیاکان ماست.

 عالی ترین نمونه ی شعر را می توان دراین کتاب بخصوص در گاتها و یشنها جستجو کرد

که قرن ها پیش از اسلام و پس از آن توسط نیاکان ما با آهنگی موزون سروده می شده است.

در آیین زرتشت نیایش به درگاه خدا عموماً با آواز همراه بود،

 گات یا گاثا به معنای سرود (سرودهای خاص زرتشت)

و در زبان سانسکریت خواندن با آواز معنی می دهد.

درکل به معنی سروده های دینی که با آهنگ و لهن موزون خوانده می شود

و در آهنگ های موسیقی قدیم دوگاه، سه گاه و چهارگاه نامیده شده است.

 این سرودها حدود 3500 سال پیش (1500 سال قبل از میلاد) در ایران سروده شده است که اکنون نیز موجود است
و از اسناد بسیار با ارزش و مهم تاریخ بشری است که حکایت از هماهنگی کامل شعر و موسیقی درآن عصر دارد
و کهن ترین میراث مدون ما در«شعر و موسیقی» بشمار می روند.

 چنانکه ملاحظه می کنیم

مذهب زرتشت دارای عناصری بوده است که با هنر وشعر سازگاری داشته است.

سرود خواندن معمولاً در نظم میسر است نه در نثر.

گاتها کهن ترین ترانه های است که از عهد باستان بر جای مانده که در مراسم مذهبی سروده می شده است.
  نه تنها از نظر شعر بلکه از نظر موسیقی نیز بسیار حائز اهمیت اند

زیرا کلمات آن طوری نگاشته شده که از وزن و آهنگی ویژه برخوردارند.

در اوستا بارها تکرا گردیده که گاتها باید به آواز خوانده شود.

پیروان زرتشت توجه و اهمیت خاصی برای تغّنی و زمزمه در امور مذهبی و اخلاقی قائل بودند،

به طوری که در دستورهای مذهبی زرتشت آمده، اگر کسی فقط درباره گاتها بیندیشد یا فقط به آن ها گوش فرا دهد و یا کسی را به خواندن آن ها ترغیب کند ستایش او مورد قبول و پذیرش قرار نخواهد گرفت،

 زیرا خود او آن ها را به آواز نخوانده است و نیز تأکید شده کسی که از خواندن گاتها به آواز اجتناب ورزید و یا مانع خواند شخصی دیگری شود گناه بزرگی مرتکب شده است،

از این رو اقوام آریایی دعاهای خود را به شعر و توأم با موسیقی می سرودند و معتقد بودند که تأثیر ظاهری و باطنی دعاهائیکه با آهنگ موسیقی خوانده شود به مراتب بیشتر و قوی تر است.

شعرهای زرتشت همانگونه که از روی وزن و آهنگ سروده می شد با آهنگ و «گاه » خوانده می شد.

مری بویس می نویسد:

«اوستائیان نوعی ادبیات روائی سرگرم کننده داشته اند که معقول آن است که آن ها را به شکل نظمی که به آواز خوانده می شده است در نظر آوریم. و تکه پاره های باقی مانده از آن آنقدر زیاد است که بتوان ثایت کرد این ادبیات به گونه ای حرفه ای پرورده می شده است.»

در دین زرتشت بهترین و زیباترین ستایشها و نیایشها که نثار اهورامزدا ،هفت امشاسپند، ایزدان و فرشتگان می شود، با سرود همراه است.
مهم ترین قسمت آن یسنا (آداب نیایش) است که مشتمل بر گاتها و بخش یشنهای آن نیز نغمه های ستایش است.
در واقع زرتشت خود مبتکر و بنیانگذار سرود گویی برای خداوند نبوده است و در مذاهب اولیه ایرانیان یا آریائیان کهن، سرود خوانی و سرود گویی رواج فراوان داشته است.

آریائیان با داشتن رسوم خواص و فرهنگ کهن- پس از آنکه زرتشت ظهور نمود –آن فرهنگ را با این دستورات مذهبی در آمیخته و هنر سرود خوانی را کامل تر نمودند،

 چنانکه این هنر در تمام دوره حکومت مادها و همچنین در میان همه ی زرتشتیان تا به امروز نیز پایدار مانده است.
 مسلمانان زرتشتیان را «زَمازَمه» می خواندند زیرا زرتشتیان هنگام عبادت مطالب را  با آهنگ می خواندند و زمزمه می کردند.

در آیین زرتشت، سروش (سروشه) نام فرشته سرود و ستایش بوده و از مقام والائی برخوردار بوده است بطوریکه روز هفدهم هر ماه را به او نسبت می دادند و در پرستش گاه ها به نیایش او می پرداختند.

 از این نوشته اوستا برمی آید که نیاکان ما شش قرن و نیم پیش از میلاد چه مقام والا و مقدسی برای موسیقی قائل بودند.
این نکته نیز گفتنی است که موسیقی ایران (گاتها) پس از حمله اعراب به ایران توسط آن ها به اندلس رسید و در موسیقی اسپانیا و اروپا اثراتی از خود باقی گذارد.

زندواف (زندباف) و زندخوان

زند خوانی به سرائیدن یسناها و گاتها اطلاق می شود.

زندواف (زندباف) یا زندخوان به کسی گفته شد که این سرودها را با آواز خوش می سروده است

 مسعودی مورخ معروف اسلامی :

«عوام کتاب زرتشت را «زمزمه» می نامند و در بین شعرا هم مرغان خوش آواز به «زند خوان» یا «زندباف» معروف بوده اند.»
در فرهنگ انجمن آرا چنین آمده است.

«....به ملاحظه اینکه زند را مقربان خوش آواز می خوانده اند بلبل را نیز زند واف گویند.»

متأسفانه در مورد چگونگی ثبت موسیقی این دوره هیچ نشانی در دست نیست

بطوری که حتی بک خط از موسیقی نگاشته شده از این دوره برجای نمانده است که بتوان به موسیقی این دوره اشاره نمود

ولی «جان –و-درپیر» محقق و استاد انگلیسی دانشگاه ویر جینیای غربی

سالیان دراز به منظور دست یافتن به نواها و الحان اصیل گاتها و یسناها تلاش و کوشش بسیار نمود

 تا بالاخره در هندوستان توسط فیزیکدان و مؤبد زرتشتی به نام «دکتر کارخانه والا» به اماکن مقدس و آتشکده ای به نام اودوادا  که بر اساس سنت آتشکده ایرانشاه استوار بود دست یافت.

درپیر در آنجا به ظبط سرودهای سنتی مؤبدان زردتشت همت گمارد و آنها را نیز نت نویسی نمود،

وی قدمت و اصالت نواها را به تاریخ دیرینه ای بالغ بر هزار سال تخمین زد

 و معتقد بود آن ها از گزند زمان محفوظ و دست نخورده باقی مانده اند.

اظهارات محققین حاکی از موسیقی در این دوره با رسوم اجتماعی همراه بوده است و در جشن ها، سوگواریها، و عملیات جنگی و مراسم مذهبی به کار می رفته است.   
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis tablets australia
دوشنبه 24 تیر 1398 11:58 ب.ظ
It's not my first time to pay a quick visit this web page, i am browsing this website dailly and
get fastidious information from here all the time.
youth dewayne dedmon 14 atlanta hawks black jersey
شنبه 15 تیر 1398 04:03 ب.ظ
<a href="http://www.appolicious.net/MNS_40/mens-texas-rangers-majestic-gray-2018-jackie-robinson-day-authentic-flex-base-jersey ">mens texas rangers majestic gray 2018 jackie robinson day authentic flex base jersey</a><a href="http://www.appolicious.net/NCAAF_31/womens-james-sherman-43-texas-state-bobcats-jersey ">womens james sherman 43 texas state bobcats jersey</a><a href="http://www.appolicious.net/NCAAF_32/womens-dorsett-valdez-36-new-mexico-lobos-jersey ">womens dorsett valdez 36 new mexico lobos jersey</a><a href="http://www.appolicious.net/NCAAF_33/mens-buddy-tuamasaga-84-houston-baptist-huskies-jersey ">mens buddy tuamasaga 84 houston baptist huskies jersey</a>
youth dewayne dedmon 14 atlanta hawks black jersey http://www.grandezzakonsult.net/MNS_39/youth-dewayne-dedmon-14-atlanta-hawks-black-jersey
nike free tr fit 3 print womens
شنبه 15 تیر 1398 04:00 ب.ظ
<a href="http://www.arquiteg.net/NHL_22/youth-joey-anderson-49-new-devils-premier-custom-jersey ">youth joey anderson 49 new devils premier custom jersey</a><a href="http://www.arquiteg.net/NHL_23/womens-phil-di-giuseppe-34-carolina-hurricanes-replica-player-jersey ">womens phil di giuseppe 34 carolina hurricanes replica player jersey</a><a href="http://www.arquiteg.net/NHL_24/mens-paul-martin-7-san-jose-sharks-authentic-player-jersey ">mens paul martin 7 san jose sharks authentic player jersey</a><a href="http://www.arquiteg.net/NHL_25/mens-scott-wedgewood-buffalo-sabres-premier-home-jersey ">mens scott wedgewood buffalo sabres premier home jersey</a>
nike free tr fit 3 print womens http://www.rocket-farms.net/Shoes_12/nike-free-tr-fit-3-print-womens
white red grey jordan 13
شنبه 15 تیر 1398 04:00 ب.ظ
<a href="http://www.deviceindia.net/NHL_22/womens-zach-hyman-11-toronto-maple-leafs-authentic-jersey ">womens zach hyman 11 toronto maple leafs authentic jersey</a><a href="http://www.deviceindia.net/NHL_23/youth-lucas-wallmark-71-carolina-hurricanes-authentic-custom-jersey ">youth lucas wallmark 71 carolina hurricanes authentic custom jersey</a><a href="http://www.deviceindia.net/NHL_24/mens-ondrej-palat-18-tampa-bay-lightning-replica-custom-jersey ">mens ondrej palat 18 tampa bay lightning replica custom jersey</a><a href="http://www.deviceindia.net/NHL_25/youth-zach-parise-11-minnesota-wild-authentic-custom-jersey ">youth zach parise 11 minnesota wild authentic custom jersey</a>
white red grey jordan 13 http://www.douglasfonteno.net/Shoes_16/white-red-grey-jordan-13
original air jordan 1 black toe
شنبه 15 تیر 1398 03:59 ب.ظ
<a href="http://www.philmanleycpa.net/NCAAF_34/youth-jeff-gibbs-56-pennsylvania-quakers-jersey ">youth jeff gibbs 56 pennsylvania quakers jersey</a><a href="http://www.philmanleycpa.net/NCAAF_35/womens-warren-jackson-9-colorado-state-rams-jersey ">womens warren jackson 9 colorado state rams jersey</a><a href="http://www.philmanleycpa.net/NFL_26/lachlan-edwards-4-new-york-jets-jersey ">lachlan edwards 4 new york jets jersey</a><a href="http://www.philmanleycpa.net/NFL_27/baby-game-kaare-vedvik-16-baltimore-ravens-jersey ">baby game kaare vedvik 16 baltimore ravens jersey</a>
original air jordan 1 black toe http://www.eugenevandenberg.net/Shoes_13/original-air-jordan-1-black-toe
jordan horizon blackwhite 823581010
شنبه 15 تیر 1398 03:57 ب.ظ
<a href="http://www.elarepazo.net/Shoes_20/used-sparingly-over-the-past-couple-of-years-the-nike-air-max-command-did-emerge-about-halfway-through-2013-with-a-new-colorway-perhaps-it ">used sparingly over the past couple of years the nike air max command did emerge about halfway through 2013 with a new colorway perhaps it</a><a href="http://www.elarepazo.net/Shoes_3/buy-nike-air-max-1-green-suede-buy-nike-air-max-2014 ">buy nike air max 1 green suede buy nike air max 2014</a><a href="http://www.elarepazo.net/Shoes_4/nike-womens-nike-air-max-tailwind-8-running-shoe-vivid-purple-hyper-orange-fuchsia-glow-black ">nike womens nike air max tailwind 8 running shoe vivid purple hyper orange fuchsia glow black</a><a href="http://www.elarepazo.net/Shoes_5/kobe-9-low-christmas ">kobe 9 low christmas</a>
jordan horizon blackwhite 823581010 http://www.thewhelangroup.net/Shoes_6/jordan-horizon-blackwhite-823581010
jordan 1 classic street
شنبه 15 تیر 1398 03:57 ب.ظ
<a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_13/vintage-nike-air-max-1 ">vintage nike air max 1</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_14/air-jordan-7-blue-white ">air jordan 7 blue white</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_15/air-jordan-9-black-olive-air-jordan-9-retro ">air jordan 9 black olive air jordan 9 retro</a><a href="http://www.satlujcricketacademy.net/Shoes_16/jordan-4-oreo-online-cheap ">jordan 4 oreo online cheap</a>
jordan 1 classic street http://www.mastertilepool.net/Shoes_6/jordan-1-classic-street
womens elite dee ford 55 kansas city chiefs jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:56 ب.ظ
<a href="http://www.robertoabramowitz.net/NCAAF_34/youth-chris-barnes-86-rice-owls-jersey ">youth chris barnes 86 rice owls jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NCAAF_35/mens-mark-fernandez-85-sam-houston-state-bearkats-jersey ">mens mark fernandez 85 sam houston state bearkats jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NFL_26/baby-teamcolor-andrus-peat-75-new-orleans-saints-jersey ">baby teamcolor andrus peat 75 new orleans saints jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NFL_27/big-and-tall-teamcolor-fabian-moreau-31-washington-redskins-jersey ">big and tall teamcolor fabian moreau 31 washington redskins jersey</a>
womens elite dee ford 55 kansas city chiefs jersey http://www.healthbyyourself.net/NFL_27/womens-elite-dee-ford-55-kansas-city-chiefs-jersey
nike air max 1 premium black blue hero
شنبه 15 تیر 1398 03:56 ب.ظ
<a href="http://www.dentalturismo.net/NFL_28/mens-teamcolor-legarrette-blount-29-detroit-lions-jersey ">mens teamcolor legarrette blount 29 detroit lions jersey</a><a href="http://www.dentalturismo.net/NFL_29/womens-dallas-cowboys-ezekiel-elliott-nike-navy-vapor-untouchable-limited-jersey ">womens dallas cowboys ezekiel elliott nike navy vapor untouchable limited jersey</a><a href="http://www.dentalturismo.net/NFL_30/baby-teamcolor-malcolm-jenkins-27-philadelphia-eagles-jersey ">baby teamcolor malcolm jenkins 27 philadelphia eagles jersey</a><a href="http://www.dentalturismo.net/NHL_21/womens-brayden-schenn-10-st-louis-blues-premier-player-jersey ">womens brayden schenn 10 st louis blues premier player jersey</a>
nike air max 1 premium black blue hero http://www.parallelpartners.net/Shoes_14/nike-air-max-1-premium-black-blue-hero
miami marlins majestic womens fashion absolute victory cool base team jersey black orange
شنبه 15 تیر 1398 03:55 ب.ظ
<a href="http://www.intargetwomm.net/Shoes_1/adidas-nmd-r1-white-womens ">adidas nmd r1 white womens</a><a href="http://www.intargetwomm.net/Shoes_10/nike-air-max-wright-black-black-metallic-silver ">nike air max wright black black metallic silver</a><a href="http://www.intargetwomm.net/Shoes_11/black-supreme-independent-fuck-the-rest-crewneck ">black supreme independent fuck the rest crewneck</a><a href="http://www.intargetwomm.net/Shoes_12/air-jordan-1-with-strap ">air jordan 1 with strap</a>
miami marlins majestic womens fashion absolute victory cool base team jersey black orange http://www.graceparkchurch.net/MNS_38/miami-marlins-majestic-womens-fashion-absolute-victory-cool-base-team-jersey-black-orange
womens samari saddler 70 eastern michigan eagles jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:54 ب.ظ
<a href="http://www.5alwaysthereinc.net/Shoes_6/chuck-taylor-all-star-shoes ">chuck taylor all star shoes</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/Shoes_7/air-jordan-xx3-red ">air jordan xx3 red</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/Shoes_8/jordan-13-green-and-yellow-green-and-yellow-lyrics ">jordan 13 green and yellow green and yellow lyrics</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/Shoes_9/blue-and-white-girls-jordans-canvas-boys-nike-shoes ">blue and white girls jordans canvas boys nike shoes</a>
womens samari saddler 70 eastern michigan eagles jersey http://www.cityofshelton.net/NCAAF_33/womens-samari-saddler-70-eastern-michigan-eagles-jersey
air jordan 1 retro classical low black blue 2
شنبه 15 تیر 1398 03:52 ب.ظ
<a href="http://www.care2shops.net/Shoes_13/get-quotations-sv-asics-onitsuka-tiger-mexico-66-womens-canvas-lace-up-flower-print-trainers ">get quotations sv asics onitsuka tiger mexico 66 womens canvas lace up flower print trainers</a><a href="http://www.care2shops.net/Shoes_14/ua-micro-g-torch-gold-white ">ua micro g torch gold white</a><a href="http://www.care2shops.net/Shoes_15/womens-nike-zoom-pegasus-33-pink-green ">womens nike zoom pegasus 33 pink green</a><a href="http://www.care2shops.net/Shoes_16/air-jordan-v-for-kids-authentic-air-jordan-v ">air jordan v for kids authentic air jordan v</a>
air jordan 1 retro classical low black blue 2 http://www.forexpromos.net/Shoes_19/air-jordan-1-retro-classical-low-black-blue-2
sneakers release may 17 20 2017
شنبه 15 تیر 1398 03:50 ب.ظ
<a href="http://www.plumpanasiankitchen.net/NCAAF_34/mens-davis-johnson-83-wake-forest-demon-deacons-jersey ">mens davis johnson 83 wake forest demon deacons jersey</a><a href="http://www.plumpanasiankitchen.net/NCAAF_35/youth-wendell-allen-28-monmouth-hawks-jersey ">youth wendell allen 28 monmouth hawks jersey</a><a href="http://www.plumpanasiankitchen.net/NFL_26/kids-legend-laurent-duvernay-tardif-76-kansas-city-chiefs-jersey ">kids legend laurent duvernay tardif 76 kansas city chiefs jersey</a><a href="http://www.plumpanasiankitchen.net/NFL_27/kids-legend-terrance-smith-48-kansas-city-chiefs-jersey ">kids legend terrance smith 48 kansas city chiefs jersey</a>
sneakers release may 17 20 2017 http://www.lihpchurch.net/Shoes_3/sneakers-release-may-17-20-2017
nike lunarepic flyknit cheap
شنبه 15 تیر 1398 03:50 ب.ظ
<a href="http://www.arquiteg.net/MNS_36/mens-deandre-jordan-6-dallas-mavericks-blue-gray-jersey ">mens deandre jordan 6 dallas mavericks blue gray jersey</a><a href="http://www.arquiteg.net/MNS_37/mens-pau-gasol-16-san-antonio-spurs-white-jersey ">mens pau gasol 16 san antonio spurs white jersey</a><a href="http://www.arquiteg.net/MNS_38/youth-albert-pujols-5-los-angeles-angels-team-jersey ">youth albert pujols 5 los angeles angels team jersey</a><a href="http://www.arquiteg.net/MNS_39/youth-antonio-candela-15-genoa-jersey ">youth antonio candela 15 genoa jersey</a>
nike lunarepic flyknit cheap http://www.oakgrovechurch.net/Shoes_13/nike-lunarepic-flyknit-cheap
kof mailbox nike lunar clayton masters limited edition nike air max plus tuned 1 champs exclusive fila 95 king pack
شنبه 15 تیر 1398 03:49 ب.ظ
<a href="http://www.raminabbasi.net/MNS_40/mens-demetrius-jackson-11-philadelphia-76ers-white-jersey ">mens demetrius jackson 11 philadelphia 76ers white jersey</a><a href="http://www.raminabbasi.net/NCAAF_31/youth-casey-brink-19-washington-state-cougars-jersey ">youth casey brink 19 washington state cougars jersey</a><a href="http://www.raminabbasi.net/NCAAF_32/youth-justin-spencer-61-youngstown-state-penguins-jersey ">youth justin spencer 61 youngstown state penguins jersey</a><a href="http://www.raminabbasi.net/NCAAF_33/youth-d-ronne-littleton-2-northwestern-state-demons-jersey ">youth d ronne littleton 2 northwestern state demons jersey</a>
kof mailbox nike lunar clayton masters limited edition nike air max plus tuned 1 champs exclusive fila 95 king pack http://www.houstondentalimplants.net/Shoes_8/kof-mailbox-nike-lunar-clayton-masters-limited-edition-nike-air-max-plus-tuned-1-champs-exclusive-fila-95-king-pack
air jordan winterized 6 six rings deep burgundy
شنبه 15 تیر 1398 03:49 ب.ظ
<a href="http://www.conpequesenzgz.net/NHL_22/youth-derek-ryan-7-calgary-flames-breakaway-player-jersey ">youth derek ryan 7 calgary flames breakaway player jersey</a><a href="http://www.conpequesenzgz.net/NHL_23/youth-blake-pietila-56-new-devils-breakaway-jersey ">youth blake pietila 56 new devils breakaway jersey</a><a href="http://www.conpequesenzgz.net/NHL_24/womens-nick-holden-44-vegas-golden-knights-breakaway-custom-jersey ">womens nick holden 44 vegas golden knights breakaway custom jersey</a><a href="http://www.conpequesenzgz.net/NHL_25/youth-mikko-koivu-9-minnesota-wild-replica-jersey ">youth mikko koivu 9 minnesota wild replica jersey</a>
air jordan winterized 6 six rings deep burgundy http://www.weatoday.net/Shoes_17/air-jordan-winterized-6-six-rings-deep-burgundy
nike air max 90 carved grey orange
شنبه 15 تیر 1398 03:48 ب.ظ
<a href="http://www.shepherdtone.net/Shoes_13/puma-evospeed-iv-sl-lightest-boot-ever ">puma evospeed iv sl lightest boot ever</a><a href="http://www.shepherdtone.net/Shoes_14/authentic-jordan-retro-11-100%25-authentic-jordan-retro-11 ">authentic jordan retro 11 100% authentic jordan retro 11</a><a href="http://www.shepherdtone.net/Shoes_15/cheap-air-max-cheetah-print ">cheap air max cheetah print</a><a href="http://www.shepherdtone.net/Shoes_16/womens-air-jordan-shoes-9-grey-blue-white ">womens air jordan shoes 9 grey blue white</a>
nike air max 90 carved grey orange http://www.appolicious.net/Shoes_19/nike-air-max-90-carved-grey-orange
nike flyknit racer orange black
شنبه 15 تیر 1398 03:47 ب.ظ
<a href="http://www.jeveuxtout.net/Shoes_20/all-blue-men-air-max-nike-shoes ">all blue men air max nike shoes</a><a href="http://www.jeveuxtout.net/Shoes_3/air-jordan-usa-wiki ">air jordan usa wiki</a><a href="http://www.jeveuxtout.net/Shoes_4/nike-air-force-1-dcn-military-boot ">nike air force 1 dcn military boot</a><a href="http://www.jeveuxtout.net/Shoes_5/ransom-x-adidas-army-tr-mid ">ransom x adidas army tr mid</a>
nike flyknit racer orange black http://www.camkapisistemleri.net/Shoes_10/nike-flyknit-racer-orange-black
kids proline joe thuney 62 new england patriots jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:47 ب.ظ
<a href="http://www.northcreekclinic.net/Shoes_1/nike-air-max-90-premium-og-vintage-infrared-jordan-neon ">nike air max 90 premium og vintage infrared jordan neon</a><a href="http://www.northcreekclinic.net/Shoes_10/in-context-the-cool-grey-air-jordan-3-retro ">in context the cool grey air jordan 3 retro</a><a href="http://www.northcreekclinic.net/Shoes_11/nike-lunarglide-8-womens-blue-pink ">nike lunarglide 8 womens blue pink</a><a href="http://www.northcreekclinic.net/Shoes_12/new-york-yankee-shorts ">new york yankee shorts</a>
kids proline joe thuney 62 new england patriots jersey http://www.freshadvantage.net/NFL_30/kids-proline-joe-thuney-62-new-england-patriots-jersey
womens adam gaudette 88 vancouver canucks replica away jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:47 ب.ظ
<a href="http://www.thewhelangroup.net/NFL_28/big-and-tall-limited-will-parks-34-denver-broncos-jersey ">big and tall limited will parks 34 denver broncos jersey</a><a href="http://www.thewhelangroup.net/NFL_29/mens-elite-wesley-johnson-76-detroit-lions-jersey ">mens elite wesley johnson 76 detroit lions jersey</a><a href="http://www.thewhelangroup.net/NFL_30/mens-teamcolor-marcus-johnson-14-seattle-seahawks-jersey ">mens teamcolor marcus johnson 14 seattle seahawks jersey</a><a href="http://www.thewhelangroup.net/NHL_21/womens-markus-hannikainen-37-columbus-blue-jackets-premier-home-jersey ">womens markus hannikainen 37 columbus blue jackets premier home jersey</a>
womens adam gaudette 88 vancouver canucks replica away jersey http://www.2bisonconstructors.net/NHL_23/womens-adam-gaudette-88-vancouver-canucks-replica-away-jersey
nike air presto kinder
شنبه 15 تیر 1398 03:47 ب.ظ
<a href="http://www.thesparitual.net/NHL_22/womens-charles-hudon-54-montreal-canadiens-authentic-custom-jersey ">womens charles hudon 54 montreal canadiens authentic custom jersey</a><a href="http://www.thesparitual.net/NHL_23/mens-christian-jaros-83-ottawa-senators-premier-home-jersey ">mens christian jaros 83 ottawa senators premier home jersey</a><a href="http://www.thesparitual.net/NHL_24/womens-michael-mersch-dallas-stars-breakaway-player-jersey ">womens michael mersch dallas stars breakaway player jersey</a><a href="http://www.thesparitual.net/NHL_25/youth-mike-green-25-detroit-red-wings-premier-away-jersey ">youth mike green 25 detroit red wings premier away jersey</a>
nike air presto kinder http://www.walmerconvenience.net/Shoes_8/nike-air-presto-kinder
womens nike free 3.0 green white
شنبه 15 تیر 1398 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.sheistheboss.net/NHL_22/womens-artem-anisimov-15-chicago-blackhawks-breakaway-custom-jersey ">womens artem anisimov 15 chicago blackhawks breakaway custom jersey</a><a href="http://www.sheistheboss.net/NHL_23/womens-j-t-compher-37-colorado-avalanche-premier-jersey ">womens j t compher 37 colorado avalanche premier jersey</a><a href="http://www.sheistheboss.net/NHL_24/mens-roman-josi-59-nashville-predators-authentic-custom-jersey ">mens roman josi 59 nashville predators authentic custom jersey</a><a href="http://www.sheistheboss.net/NHL_25/youth-jordan-greenway-18-minnesota-wild-breakaway-jersey ">youth jordan greenway 18 minnesota wild breakaway jersey</a>
womens nike free 3.0 green white http://www.houzzdesign.net/Shoes_16/womens-nike-free-3.0-green-white
jordan retro 1 black toe
شنبه 15 تیر 1398 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.tbellefinancial.net/Shoes_20/air-jordan-11-torrent ">air jordan 11 torrent</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/Shoes_3/air-jordan-retro-9-2012-release ">air jordan retro 9 2012 release</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/Shoes_4/air-jordan-ii-university-blue-black-summer-2010-preview ">air jordan ii university blue black summer 2010 preview</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/Shoes_5/womens-nike-blazer-orange-yellow ">womens nike blazer orange yellow</a>
jordan retro 1 black toe http://www.primetimers.net/Shoes_17/jordan-retro-1-black-toe
womens juuse saros 74 nashville predators authentic home jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.lalunaire.net/MNS_36/youth-raffy-lopez-0-san-diego-padres-custom-jersey ">youth raffy lopez 0 san diego padres custom jersey</a><a href="http://www.lalunaire.net/MNS_37/womens-glenn-robinson-iii-40-detroit-pistons-gray-jersey ">womens glenn robinson iii 40 detroit pistons gray jersey</a><a href="http://www.lalunaire.net/MNS_38/mens-eduardo-rodriguez-57-boston-red-sox-player-jersey ">mens eduardo rodriguez 57 boston red sox player jersey</a><a href="http://www.lalunaire.net/MNS_39/mens-daniel-palka-18-chicago-white-sox-team-jersey ">mens daniel palka 18 chicago white sox team jersey</a>
womens juuse saros 74 nashville predators authentic home jersey http://www.raminabbasi.net/NHL_21/womens-juuse-saros-74-nashville-predators-authentic-home-jersey
nike air force 1 low atomic teal snakeskin
شنبه 15 تیر 1398 03:45 ب.ظ
<a href="http://www.activedeployment.net/Shoes_20/nike-free-flyknit-5-0-womens-saphire-fuchsia-black-shoes ">nike free flyknit 5 0 womens saphire fuchsia black shoes</a><a href="http://www.activedeployment.net/Shoes_3/nike-light-up-shoes-sky-blue ">nike light up shoes sky blue</a><a href="http://www.activedeployment.net/Shoes_4/air-jordan-for-baby-boy ">air jordan for baby boy</a><a href="http://www.activedeployment.net/Shoes_5/rainbow-colored-nikes ">rainbow colored nikes</a>
nike air force 1 low atomic teal snakeskin http://www.nacionrolera.net/Shoes_9/nike-air-force-1-low-atomic-teal-snakeskin
nike cortez sp corduroy
شنبه 15 تیر 1398 03:44 ب.ظ
<a href="http://www.bluezambezi.net/NCAAF_34/mens-jordyn-riley-6-akron-zips-jersey ">mens jordyn riley 6 akron zips jersey</a><a href="http://www.bluezambezi.net/NCAAF_35/mens-trey-tinsley-10-washington-state-cougars-jersey ">mens trey tinsley 10 washington state cougars jersey</a><a href="http://www.bluezambezi.net/NFL_26/mens-limited-genard-avery-56-cleveland-browns-jersey ">mens limited genard avery 56 cleveland browns jersey</a><a href="http://www.bluezambezi.net/NFL_27/mens-legend-kyle-kalis-67-washington-redskins-jersey ">mens legend kyle kalis 67 washington redskins jersey</a>
nike cortez sp corduroy http://www.alphasevenenergy.net/Shoes_3/nike-cortez-sp-corduroy
kids teamcolor tyler patmon 23 jacksonville jaguars jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:37 ب.ظ
<a href="http://www.chinablossom.net/NHL_22/mens-boo-nieves-24-new-york-rangers-authentic-player-jersey ">mens boo nieves 24 new york rangers authentic player jersey</a><a href="http://www.chinablossom.net/NHL_23/youth-patric-hornqvist-72-pittsburgh-penguins-replica-away-jersey ">youth patric hornqvist 72 pittsburgh penguins replica away jersey</a><a href="http://www.chinablossom.net/NHL_24/youth-blake-speers-46-new-devils-replica-home-jersey ">youth blake speers 46 new devils replica home jersey</a><a href="http://www.chinablossom.net/NHL_25/mens-maxim-mamin-78-florida-panthers-replica-player-jersey ">mens maxim mamin 78 florida panthers replica player jersey</a>
kids teamcolor tyler patmon 23 jacksonville jaguars jersey http://www.centroquiropractico.net/NFL_28/kids-teamcolor-tyler-patmon-23-jacksonville-jaguars-jersey
nike kobe blue and white
شنبه 15 تیر 1398 03:36 ب.ظ
<a href="http://www.houstondentalimplants.net/MNS_40/womens-chandler-hutchison-chicago-bulls-white-jersey ">womens chandler hutchison chicago bulls white jersey</a><a href="http://www.houstondentalimplants.net/NCAAF_31/womens-trevor-denbow-16-smu-mustangs-jersey ">womens trevor denbow 16 smu mustangs jersey</a><a href="http://www.houstondentalimplants.net/NCAAF_32/mens-delrick-abrams-jr-1-colorado-buffaloes-jersey ">mens delrick abrams jr 1 colorado buffaloes jersey</a><a href="http://www.houstondentalimplants.net/NCAAF_33/youth-jason-goosen-61-northwestern-wildcats-jersey ">youth jason goosen 61 northwestern wildcats jersey</a>
nike kobe blue and white http://www.bigbenonline.net/Shoes_8/nike-kobe-blue-and-white
become mars
شنبه 15 تیر 1398 03:36 ب.ظ
<a href="http://www.fishtherapy.net/NCAAF_34/womens-tanner-king-69-texas-state-bobcats-jersey ">womens tanner king 69 texas state bobcats jersey</a><a href="http://www.fishtherapy.net/NCAAF_35/youth-ryan-richards-jr-21-robert-morris-colonials-jersey ">youth ryan richards jr 21 robert morris colonials jersey</a><a href="http://www.fishtherapy.net/NFL_26/womens-teamcolor-tajae-sharpe-19-tennessee-titans-jersey ">womens teamcolor tajae sharpe 19 tennessee titans jersey</a><a href="http://www.fishtherapy.net/NFL_27/youth-oakland-raiders-derek-carr-nike-black-vapor-untouchable-limited-player-jersey ">youth oakland raiders derek carr nike black vapor untouchable limited player jersey</a>
become mars http://www.bullseyeinktattoos.net/Shoes_9/become-mars
mens santiago arias 4 colombia jersey
شنبه 15 تیر 1398 03:36 ب.ظ
<a href="http://www.thechlorinegenie.net/MNS_40/mens-daniel-lovitz-3-montreal-impact-jersey ">mens daniel lovitz 3 montreal impact jersey</a><a href="http://www.thechlorinegenie.net/NCAAF_31/womens-patrick-fields-10-oklahoma-sooners-jersey ">womens patrick fields 10 oklahoma sooners jersey</a><a href="http://www.thechlorinegenie.net/NCAAF_32/womens-juan-day-25-stephen-f-austin-lumberjacks-jersey ">womens juan day 25 stephen f austin lumberjacks jersey</a><a href="http://www.thechlorinegenie.net/NCAAF_33/mens-chauncey-moore-43-temple-owls-jersey ">mens chauncey moore 43 temple owls jersey</a>
mens santiago arias 4 colombia jersey http://www.lowbros.net/MNS_36/mens-santiago-arias-4-colombia-jersey
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30